Welkom op quizwoordzoeker.nl, de plek voor de allerbeste quizwoordzoekers. Beantwoord de vragen en zoek de antwoorden op in het veld met letters!


Hoe heette het karakter, gespeeld door Charlie Chaplin dat een parodie was op Adolf Hitler? (7, 6)
Welke feestdag wordt in Nederland gevierd op 5 mei? (13)
Uit welk land komt Celine Dion? (6)
Wie schreef en tekende de strip "Peanuts"? (7, 6)
Wie was de opvolger van Jozef Stalin als leider van de Sovjet Unie? (12)
Welk type vliegtuig stortte in juli 2000 neer in Gonesse? (8)
Wat voor dier is het vriendje Wim van Bruintje Beer? (3)
In welke Nederlandse plaats staat het textiel- en het DAF-automobielmuseum? (9)
Welke detective speelde Peter Ustinov in de film "Death on the Nile" uit 1978? (7, 6)
Van welke vogel wordt het eerst gevonden ei elk jaar aan de koningin aangeboden? (6)
In welk seizoen speelt Shakespeare's "A Midsummer Night's dream" zich af? (5)
Wie presenteerde: Ren je rot? (6, 7)
Wat is de kleinste planeet van ons zonnestelsel? (9)
Wie was de voorzitter van het IKV ten tijde van de grote demonstratie tegen kruisraketten in Amsterdam in 1981? (5, 3, 5)
Wat is het grootste meer in Nicaragua? (13)
Welke mythische koning van Thebe maakte zich schuldig aan vadermoord en incest en stak zichzelf de ogen uit? (7)
Wie schreef "Ciske de rat"? (4, 6)
Wat is de helderste ster uit het sterrenbeeld Kleine Beer? (7)
Welk bedreigde diersoort is het symbool van het wereld natuurfonds? (11)
Welke Vlaamse schilder beeldde regelmatig mollige vrouwen uit? (6)
Tegen welke schrijver werd in 1989 een oproep gedaan hem te vermoorden? (6, 7)
Wie ontmoette Cyclops op zijn derde zeereis? (6)
Op welk eiland stierf Napoleon? (4, 6)
Hoe wordt de mist vermengd met rook die men soms bij grote steden aantreft genoemd? (4)
Hoe heette het beroemdste jachtvliegtuigtype waarmee de Engelsen in WO II vlogen? (8)
Hoe wordt de Grote Oceaan ook wel genoemd? (6, 6)
Welk gewas is samen met mais het meest verbreide en meest gegeten voedsel? (5)
Welke aartsbisschop en heilige werd op 29 december 1170 in zijn kathedraal van Canterbury vermoord? (6, 7)
In welke plaats staat de hoogste kerktoren van de wereld? (3)
Waar is iemand die lijdt aan xenofobie bang voor? (13)
Hoeveel reizen maakte sinbad? (5)